spy-shop 007.com.hr 007.com.hr-FAQ 007.com.hr-CJENIK 007.com.hr-e-mail 007.com.hr-KONTAKT

 

Uz pomoć naših proizvoda možete vršiti potpuno neprimjetan nadzor prostorija, telefonskih linija i kompjutera.

Ako sumnjate da se u vašoj odsutnosti događaju neke neželjene stvari, ne oklijevajte !

Nazovite nas odmah i provjerite kako vam možemo pomoći.


Zakon

UREĐAJI ZA DETEKCIJU PRISLUŠNIH UREĐAJA


Ukoliko se u nekom prostoru nalazi VIDEO NADZOR skrivenog tipa (bežična kamera) ili videonadzor žičnog tipa, skriveni primopredajnici (bube), ovim detektorima uspješno će biti detektirani i eliminirani.

Bube za prisluškivanje ili prisluškivači kratkog ili neograničenog dometa slušanja (gsm) postavljeni u prostoru , također će biti otkriveni uz pomoć ovih detektora.

 

Ovaj uređaj otkriva sve postavljene:

- žične i bežične kamere u aktivnom ili pasivnom modu
- minijaturne primopredajnike kratkog (UHF; FM) ili neograničenog dometa (GSM)

Bube za prisluškivanje ili prisluškivači kratkog ili neograničenog dometa slušanja (gsm) postavljeni u prostoru , također će biti otkriveni uz pomoć ovog detektora.


 
 

Ovaj uređaj otkriva sve postavljene:

- minijaturne primopredajnike kratkog (UHF; FM) ili neograničenog dometa (GSM) u aktivnom modu

- skrivene bežične kamere u aktivnom modu

- frekvencija detekcije: 1 MHz - 6Hz

 

 

 

007.com.hr is powered by Genius d.o.o Zagreb, CROATIA   Tel.+385 1 3777.377 Fax. 3771.377


 prisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, prisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, prisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, prisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, vprisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, vprisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, prisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, prisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, vprisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, prisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, prisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, prisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, vvprisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube, prisluškivanje, špijuniranje, video nadzor, skrivene kamere, videonadzor, mini kamere, mini bežične kamere, mini bube,